Tokyo Kejsarpalats

Kejsarpalatset i Tokyo

Det nuvarande kejsarpalatset (皇居, Kōkyo) ligger på den tidigare platsen för Edo-slottet, ett stort parkområde omgivet av vallgravar och massiva stenmurar i centrala Tokyo, en kort promenad från Tokyo station. Det är här den Japans kejserliga familjen bor. Edos slott var tidigare säte för Tokugawa shogun som styrde Japan från Läs mer…